Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

CĐT: a Dũng S: 120m2 . Chất liệu gỗ Óc Chó