Nhà a Lễ-Chung cư Phúc Hà

CĐT: MRS Ha 60m2 2n+2vs Thi công 10/2020