Nhà chị Phương- CC An Bình

Chị Phương- Chung cư An Bình – S 80m2 – 2019