Nhà Chị Hải- C37 Bắc Hà Tố Hữu

Chung cư căn 2309 Chung cư C37 Bắc Hà , 17 Tố Hữu 98m2