CC THÁI HÀ

Anh Minh-cc Thái Hà- Phạm Văn Đồng- HN : S 70m2